?

Log in

No account? Create an account

Lilium inter Spinas

Alsof woorden kunnen omschrijven hoe hij zich voelt

Name:
Milo
Birthdate:
15 January 1979
Location:
Website:
Schools:
Alles is IJdelheid.

Tamelijk vaag zo nu en dan, maar naar ik hoop ook amusabel leesvoer bij tijd en wijle. Vergeet uw korrels zout niet.

Statistics